Sort

FS ID
FS 0042
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Atriplex hortensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
mælde, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lille Næstved skole
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB20130
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Familieeje i flere generationer, opr. fra Folmer Romme, tidligt medlem af foreningen.
BESKRIVELSE
Description
Almindelig grøn havemælde, meget fin kvalitet. I forsøg hos NO den bedste i forhold til "svensk grøn" og "lollandsk", idet den går i blomst senere og er lavere og mere busket i væksten.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste