Sort

FS ID
FS 0420
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Ophioscorodon Group
ACC. DATO
acc. date
17-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Martin's Old Heirloom
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Wisconsin, USA
HISTORIE
History
Oprindelse frøsamler i Wisconsin, USA, som har dyrket den siden han i 1982 eller 1983 købte den som "topset garlic" hos Jung's Seed Co.
BESKRIVELSE
Description
Sætter store topløg. 10-13 fed i løget og lang holdbarhed. Martin angiver typen som Porcelain.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste