Sort

FS ID
FS 0421
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Ophioscorodon Group
ACC. DATO
acc. date
17-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Metechi
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Canada
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Georgien
HISTORIE
History
Antages at stamme fra Georgien. Oprindelse Maple Bay Garlic, British Columbia, Canada, via canadisk frøsamler.
BESKRIVELSE
Description
Lille slangehvidløg med stærk smag, af typen purple stripe. Lang holdbarhed.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste