Sort

FS ID
FS 0004
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Calendula suffruticosa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. algarbiensis
ACC. DATO
acc. date
21-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
morgenfrue
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Calendula suffruticosa
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Sorten findes ikke i handel (så vidt vides), men findes pt. i Københavns Botaniske Have. God sommerblomst.
BESKRIVELSE
Description
Arten mindre end C. officinalis i vækst og blomst.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste