Sort

FS ID
FS 0005
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Calendula suffruticosa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
morgenfrue
ACCESSIONSNAVN
Accession name
fra Kew Garden
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Great Britain
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Arten mindre end C. officinalis både i vækst og blomst.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Til liste