Sort

FS ID
FS 0443
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Pyong Vang
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Holland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Korea
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Korte blomsterstængler og få store yngleknopper. Hylsterbladets næb opblæst som en ærtebælg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste