Sort

FS ID
FS 0444
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Prim
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
via USA og Holland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tjekkiet
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Bliver sent høstklar. Ligger genetisk i skellet mellem slangehvidløg og flettehvidløg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste