Sort

FS ID
FS 0044
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Atriplex hortensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
mælde, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Moster Karens Spinat
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB20143
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Familiesort af grøn havemælde. Endnu ikke sammenlignet med de øvrige 3 familiehavemælder
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste