Sort

FS ID
FS 0043
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Atriplex hortensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
mælde, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lollandsk
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Landsort. Almindelig og frodig type. Går ret hurtigt i blomst.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste