Sort

FS ID
FS 0456
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ×proliferum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
syn. Allium cepa var. proliferum
ACC. DATO
acc. date
29-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
etageløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Norsk etageløg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Meget store luftløg. Sorten er fundet af Øyvind forvildet fra tidligere dyrkning. Nærmere beskrivelse mangler.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste