Sort

FS ID
FS 0472
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ×proliferum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
08-09-2008
DANSK NAVN
Danish name
etageløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Etageløg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
20-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Anders Bech
Til liste