Sort

FS ID
FS 0461
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malus domestica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-09-2008
DANSK NAVN
Danish name
æble, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hillerslevæble
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Sødt sommeræble.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste