Sort

FS ID
FS 0462
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malus domestica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-09-2008
DANSK NAVN
Danish name
æble, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Irsk Ferskenæble
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Irland
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
September. Underlig sød - måske lidt ferskenagtig - smag
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste