Sort

FS ID
FS 0048
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lepidium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
25-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
karse, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Havekarse, bredbladet
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
God til sent efterår og overvintring.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste