Sort

FS ID
FS 0808
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lepidium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
karse, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Smukke fligede blade med kraftig karsesmag.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste