Sort

FS ID
FS 0503
Icon der viser dødningehoved
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Angelica archangelica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
kvan
ACCESSIONSNAVN
Accession name
(uden sortsnavn)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Fik den for ca. 10 år siden i haven ved Bjerringbro Museum. Gror godt i vores sandjord
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste