Sort

FS ID
FS 0511
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Prunus domestica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
sandsynligvis ssp. insititia
ACC. DATO
acc. date
01-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
blomme
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Saras gul-grønne Gjerrild blomme
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Muligvis en “havreblomme” sort. Rodægte blomme.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste