Sort

FS ID
FS 0516
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cynara scolymus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
artiskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Herrgård
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Den siges at være dyrket i Skåne i mange hundrede år. ‘Herrgård’ er måske identisk med den danske ‘Serridslevgaard’, det er samme type, men en prøvedyrkning kan måske vise foreskel mellem dem.
BESKRIVELSE
Description
Den er tættere på at være fuldt hårdfør, end de nyere sorter, man kan dog aldrig være helt sikker.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Til liste