Sort

FS ID
FS 0943
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cynara scolymus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
artiskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Artiskok Serridslevgaard
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Fundet på herregården Serridslevgaard ved Horsens. Derfra spredt rundt i Danmark. Kommet til Frøsamlerne gennem gartneren på Fredensborg slot. Prins Henrik lagde vægt på at den blev dyrket, men han ville ikke have den i køkkenet, da den kulinarisk er de nyere sorter underlegen. Den bliver dog spist med glæde i mere ydmyge hjem.
BESKRIVELSE
Description
En gammel type artiskoskok, som har vist sig at være nogenlunde hårdfør. Ligner til forveksling den gamle skånske sort ‘Herrgård’. Frøplanter varierer meget, er som udgangspunkt slet ikke så vinterhårdføre, og må ikke kaldes ved sortsnavnet. Kun vegetativt formeret kan navnet bibeholdes. Formeres typisk forår ved udtynding af sideskud.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: Søren Holt
Spire:
Billede af spire
Fotograf: Søren Holt
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Søren Holt
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Søren Holt
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Søren Holt
Til liste