Sort

FS ID
FS 0519
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Chenopodium quinoa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
quinoa
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kaslala
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Angivet at den skal forkultiveres, men EM´s erfaring ved forsøg viser at den er lige så god når den sås direkte på friland; Men i varm jord 1/6. Glimrende til salat og spinat, og en stor flot plante
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste