Sort

FS ID
FS 0051
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica rapa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. rapa
ACC. DATO
acc. date
25-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
majroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Navona
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Spanien
HISTORIE
History
Spanien 1996.
BESKRIVELSE
Description
Næsten som "sød bladkål", men mere forædlet. Der dannes en regulær roe. Til frøavl sås tidligst muligt, til overvintring først efter 15.juli.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste