Sort

FS ID
FS 0057
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica rapa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. rapa
ACC. DATO
acc. date
25-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
majroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sød bladkål
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Nederlandene (Holland)
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Købt som "Stielmus" hos Bakker, Holland ca. 1975. (Også rübstiel, stängelmus på tysk, turnip tops eller greens på engelsk. Mange opskrifter på denne spændende bladgrønsag på nettet.)
BESKRIVELSE
Description
Let forædlet agerkål. Roden overvintrer altid og giver lækre turnipstoppe sent efterår og tidligt forår.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste