Sort

FS ID
FS 0529
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Torup
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
15-12-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Fra “Fröuppropet” via SESAM.
BESKRIVELSE
Description
Høj brydært med stort udbytte af sabelformede bælge.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste