Sort

FS ID
FS 0554
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
16-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stangært fra Fyn (tidl. også Høj ært fra Fyn)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
27-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB24942
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Samlet af et medlem af Haveselskabet for en del år siden i besøgshaven hos 2 gamle brødre i Korup på Nordfyn. Vi har ikke kunnet komme det nærmere. Sorten er indgivet til Nordisk Genbank i 2014.
BESKRIVELSE
Description
Sorten er ikke voldsom høj (2 men ikke 3 metre) og har korte, lidt stumpe bælge med lysegrønne ærter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste