Sort

FS ID
FS 0537
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Helianthus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
jordskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Nora
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
Denne jordskok kom til Forskningscentret i Årslev i 1987 fra Dirk Janson Smith i Dragør.
BESKRIVELSE
Description
Knoldene er hvide og middelstore. Sorten er tidlig og blomstrer. Udbyttet er stort.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste