Sort

FS ID
FS 0538
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Helianthus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
jordskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Refla
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Denne jordskok kom til Forskningscentret i Årslev i 1979 fra KVL (Landbohøjskolen). Navnet kommer fra Red Flame.
BESKRIVELSE
Description
Knoldene har en rød overflade og er middelstore. Sorten er sen og blomstrer sjældent. Udbyttet er lavt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste