Sort

FS ID
FS 0539
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Helianthus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
jordskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Urodny
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tjekkiet
HISTORIE
History
Denne jordskok kom til Forskningscentret i Årslev i 1969 fra UKZUZ (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Cista)).
BESKRIVELSE
Description
Knoldene er hvide og middelstore. Sorten er tidlig og blomstrer. Udbyttet er stort.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste