Sort

FS ID
FS 0541
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium cepa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
løg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kobberløg (tidligere (uden sortsnavn)2.)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Egen avl, oprindeligt krydsninger mellem rødløg og kepaløg. Jeg har udvalgt ”en slags” der er kobber-farvede og gror fra frø til spiseløg på 1 år og har god vinterholdbarhed. Der kommer afvigelser, da det er en ny sort, og jeg vil meget gerne have tilbagemeldinger om dyrkning og resultat.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste