Sort

FS ID
FS 0697
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium cepa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-01-2018
DANSK NAVN
Danish name
løg, skalotte-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Jungegården
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Donors moster (tidligere Lynge Staudegartneri) har holdt dem i live siden hun overtog dem fra donors morfar der selv har fået dem af donors oldefar Christen (Kræ) Junge (1890 – 1976) fra Jungegården ved Sørvad nær ved Vindinge i Jylland.
BESKRIVELSE
Description
Frodig og sund skalotte med kun ganske lidt kantede løg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste