Sort

FS ID
FS 0542
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
havre, sort
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stormogul
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
22-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
I 2020 uddeler vi en portion fra Børge Jensens dyrkning.
BESKRIVELSE
Description
Meget flot, med lysere strå end 1700tals sorthavre, så det er mere i kontrast til det mørke korn.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste