Sort

FS ID
FS 0663
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var mutica
ACC. DATO
acc. date
08-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
havre, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
ingen kendt
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
22-08-2023
ANDEN ID
Other ID
VIR K12566
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Indgået i VIR i 1978, men står registreret som landrace. NO bestilte denne sammen med 3 andre sorter, der stammede fra Danmark. Navnet "var mutica" er et ikke længere gyldigt synonym for alm. havre.
BESKRIVELSE
Description
Almindelig havre, valseformet aks, middelstørrelse på kerner. Landrace.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste