Sort

FS ID
FS 0560
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium fistulosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-01-2009
DANSK NAVN
Danish name
pibeløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Pibeløg uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
DK
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Sort der oprindeligt er købt i supermarked som purløg (!) Men det er en pibeløg.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste