Sort

FS ID
FS 0581
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Spinacia oleracea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
02-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
spinat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Matador
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Opr. Bingenheimer Saatgut v/ Christina Henatsch via Seed Ambassadors.
BESKRIVELSE
Description
Glatte frø og blade, sås efterår eller meget tidlig forår. Hårdfør men ikke velegnet til sommerbrug.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste