Sort

FS ID
FS 0592
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Caribe
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Canada
HISTORIE
History
Opr. en kanadisk sort fra Fredricton Research Station, New Brunswick, 1969.
BESKRIVELSE
Description
Tidlig og smuk kartoffel med rød til violet skal og hvidt kød. Bladene angribes tidligt af skimmel, men knoldene er ikke ret følsomme.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste