Sort

FS ID
FS 0593
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Blå Congo
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Hvis denne har lyseblå blomster er den sandsynligvis en gammel svensk sort. Der findes en stor "Congo gruppe" af sorter, der er tæt beslægtet ifølge DNA analyse.
BESKRIVELSE
Description
Den mest udbredte af de blå sorter (gennemfarvet).
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste