Sort

FS ID
FS 0594
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-02-2009
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Highland Burgundy
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
England
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Frankrig
HISTORIE
History
Forædlet i 1936 til jarlen af Burgundy i Savoy (Frankrig).
BESKRIVELSE
Description
Lille oval til aflang kartoffel med rødt kød. Udmærket smag, og forholdsvis modstandsdygtig mod skurv og skimmel.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste