Sort

FS ID
FS 0605
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hablitzia tamnoides
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
spinatranke
ACCESSIONSNAVN
Accession name
3. accession (Finland, naturaliseret)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Finland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Rusland? Kaukasus
HISTORIE
History
Frø fra den gamle præstegård i Lammi, Lahti kommune. (61 degrees N, imellem 25 og 26 degrees vest). Introduceret til Sverige, Finland og Norge før 1900 som dekorativ slyngplante, også beskrevet i Nordisk Illustreret Havebrugsleksikon (København, 1912) som "smuk slyngplante". Bevaret som haveplante sandsynligvis kun ét sted i Norge, men evt. på flere lokaliteter i Finland og sandsynligvis også i Sverige (og muligvis også de i baltiske lande, oftest som relikt-plante, dvs. forvildet fra haver).
BESKRIVELSE
Description
Ret villige til at danne frø. Nogle racer evt. selvinkompatible, da de første vi modtog i DK hurtigt blev svage, satte ingen el. kun få frø, og flere forsvandt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste