Sort

FS ID
FS 0615
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica rapa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. rapa
ACC. DATO
acc. date
10-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
majroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ljungdalen
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
En fin svensk landsort af majroe.
BESKRIVELSE
Description
Roerne er enten lyst gule eller dybt lilla, også under jorden. Ved frøavl er det vigtigt at få begge farve med i nogenlunde samme forhold. Sås på friland i perioden april-juli. Smagen er gennemsnitlig.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste