Sort

FS ID
FS 0176
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica rapa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. rapa L.
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
majroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Rana (Fynsk Bortfelder Rana Dæhnfeldt)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB4129
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Introduceret af Dæhnfeldt i 1965.
BESKRIVELSE
Description
Turnip. Minder måske lidt om Bortfelderroe. Middelstor, aflang og noget tilspidset kålroe.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste