Sort

FS ID
FS 0623
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-02-2010
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Martine
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Opkaldt efter donorens farmor Martine Weeling, 1860-1932. Martine blev født ind i en slægt af stovte, selvbevidste storbønder i Næsborg Sogn , Slet Herred i det nordvestlige Himmerland. Martine blev gift i 1882 med Rasmus Velling fra Næsborggaard, og donoren tror hun har fået stiklingen til sin pelargonie imellem 1890 og 1900.
BESKRIVELSE
Description
Smukke sartrosa blomster. En lidt spinkel plante med sen blomstring. Den vil gerne have lidt gødning hver 14. dag. Om vinteren sættes den frostfrit, tages frem om foråret knastør, plantes i frisk jord og en ny sæson begynder.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste