Sort

FS ID
FS 0653
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
26-10-2012
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Tunø Rosenknop
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Jeg har arvet den fra min mor Esther. Hun er født i 1932 i København af Elna Rasmussen f. Clemmensen. Da min mor var barn kom hun ofte på ferie hos sin mormor på Tunø. Det var i 1940´erne. Esther husker at hun så pelargonien i alle vinduerne hos tunboerne. Blandt andet sin mormor Sørine Clemensen. Da jeg var barn holdt vi ofte ferie hos min mormors kusine Edith Jørgensen. Engang i 1960´erne får min mor Esther et par skud/aflæggere af Edith Jørgensen. Min mor har hvert år opformeret aflæggere til "eget forbrug" og naboer.
BESKRIVELSE
Description
Rosenknop pelargonie. Forskellig fra de øvrige vi har - men der mangler pt. descriptor for pelargonier (under udarbejdelse). Esther husker at hun så pelargonien i alle vinduerne hos tunboerne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste