Sort

FS ID
FS 0632
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-03-2010
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kelvedon Wonder
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
Fra Essex i England, ca. 1925. I Sverige kom den i frøkataloger fra 1927.
BESKRIVELSE
Description
Tidligbærende sort, Bælge knap 10 cm lange med 7-9 ærter i. Lav sort, behøver ikke støtte. Modstandskraftig mod sygdomme. Varmekrævende og bør sås sent i maj-juni når jorden er mindst 10 grader varm. Høstes 2,5 mdr. efter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste