Sort

FS ID
FS 0633
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-03-2010
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gloriosa
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Estland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Estisk handelssort i 2009
BESKRIVELSE
Description
Lav marvært
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste