Sort

FS ID
FS 0635
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-03-2010
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ringeriksert
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
Den første madvare i Norge med beskyttet oprindelsesbetegnelse, og den ældste landbrugsvare, der stadig findes i kultur. Dokumenteret på én gård fra 1823, men mange hundrede år gammel. ”Sætermad”, bruges kun kogt, til kraftige supper og stuvninger. Doneret til os af et medlem af den norske ”Planteklubben”.
BESKRIVELSE
Description
Den tørre ært er lille, rund og grøn. Primitiv i forhold til moderne forædlede typer. Koger hurtigt, da ærterne er så små. Siges at give mindre luft i maven end gule ærter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste