Sort

FS ID
FS 0638
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Beta vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. cicla
ACC. DATO
acc. date
31-08-2010
DANSK NAVN
Danish name
bede, blad-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Evighedsspinat, Bladbedespinat eller Perpetual Spinach
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-12-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien?
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Et godt alternativ til spinat. Giver grønt hele sommeren og i milde vintre også hele vinteren.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste