Sort

FS ID
FS 0763
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Beta vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. alba
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
Runkelroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Elvetham
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
16-01-2021
ANDEN ID
Other ID
NGB16229
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste