Sort

FS ID
FS 0639
Icon der viser dødningehoved
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Atriplex hortensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. rubra
ACC. DATO
acc. date
31-08-2010
DANSK NAVN
Danish name
mælde, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Denne stammer fra K.P. ved Ribe for 10 år siden.
BESKRIVELSE
Description
Dekorativ spinatgrøntsag, der sår sig selv i moderat omfang.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste