Sort

FS ID
FS 0652
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
22-10-2012
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Triumph Osena
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
20-01-2023
ANDEN ID
Other ID
VIR12370
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Repatrieret af Frøsamlerne i 2011. Sorten er indgået i VIR genbanken i 1968. Type: BR = Breeding / research material. Sorten findes i Nordisk Genbank under navnet Triumf Osena NGB 23852 med samme VIR nr.
BESKRIVELSE
Description
Tørrebønne. Lav buskbønne. Bælge smalle, lyst gule ved modenhed, tidligt pergamentagtige. Bælg med svage, diffuse røde strejf. Indsnævringer på bælgen imellem frøene. 5-6 frø i fuldt udviklede bælge, men en del bælge markant forkortede, og kun med få frø. Frø små (1000 kornsvægt = 107 g), beige til olivengrønne med tydelig marmorering i mørkere nuance. Hilum hvid, markeret lysebrun ring omkring.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Til liste