Sort

FS ID
FS 0670
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. nanus
ACC. DATO
acc. date
11-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Carlo's favorit NGB
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
15-04-2023
ANDEN ID
Other ID
NGB 1828
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Sorten er oprindelig fra Ohlsens Enke, der havde den på markedet fra 1962 til 1977. Den var en af de vigtige sorter i økologisk jordbrug i perioden. NB: Vi har to stammer af 'Carlo's Favorit' - denne er taget hjem fra NordGen ca. 2015 til det GuDP forsøg med danske bælgfrugter som proteinkilder, som bl.a. Aarstiderne deltog i. Aarstiderne donerede en stor portion frø til Frøsamlerne i 2018 efter endt projekt. Det er især disse donerede frø - altså en anden stamme end Allan Clausens - der er kommet i vores markedskasser efter 2018, Vi holder Allans stamme for sig, da den nu har været dyrket på samme ejendom i 40 år fra de oprindelige OE frø. Det er kun Allans, der er en adoptionssort,
BESKRIVELSE
Description
Velydende grøn buskbønne. Ribbefri, meget høj kvalitet.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste