Sort

FS ID
FS 0656
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lepidium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
26-12-2012
DANSK NAVN
Danish name
karse, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Havekarse, Dansk Landrace
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
VIR64
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Står i VIR som LR (=landrace) og er indgået dér i 1965.
BESKRIVELSE
Description
Giver flotte og mørkegrønne kimblade til smørrebrødet.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Plante:
Billede af plante
Til liste